Project Description

Medzinárodná chemická olympiáda (IChO)

je každoročná súťaž pre najtalentovanejších študentov chémie na úrovni stredných škôl. Zo všetkých krajín po celom svete vysiela na toto podujatie tím štyroch študentov, ktorí sú zdatní a majú znalosti a zručnosti v oblasti chémie. Každá delegácia sa skladá až zo štyroch študentov a dvoch mentorov, z ktorých jeden je určený ako vedúci delegácie alebo „vedúci učiteľ“. Delegácia môže tiež zahŕňať niekoľko hostí a vedeckých pozorovateľov.

Cieľom programu je stimulovať študentský záujem o chémiu prostredníctvom nezávislého a kreatívneho riešenia chemických problémov. Zameriava sa aj na podporu medzinárodných kontaktov v oblasti chémie, priateľstva medzi mladými vedeckými pracovníkmi rôznych národností, spolupráce medzi žiakmi a výmeny pedagogických a vedeckých skúseností v chémii.

Podujatia tohto typu máme veľmi radi, pretože podporujú šikovnosť ľudí a zato sme všetkými desiatimi. V tomto prípade sme za našu agentúru zabezpečili kompletnú video réžiu