Zásady používania cookies v spoločnosti Mill Valley s.r.o.

Spoločnosť Mill Valley s.r.o. používa cookies na zlepšovanie svojich služieb. Údaje získane pomocou cookies využívame na rôzne účely. Používame ich napríklad na zasielanie adekvátnych ponúk a na marketingové prieskumy a zároveň sa vám snažíme uľahčiť používanie našej webovej stránky. Ak nemáte záujem využívať cookies, nastavte si vo vašom prehliadači danú voľbu. Môže sa však stať, že sa vám nebudú zobrazovať všetky možnosti, ktoré naša stránka ponúka.

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré váš prehliadač dočasne uloží na pevný disk na vašom počítači alebo v mobilnom zariadení na zjednodušenie prehliadania webovej stránky. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu.Umožňujú internetovej stránke, ktorú navštívite, zapamätať si dôležité informácie (nie však osobné údaje), ktoré vám uľahčia jej ďalšie používanie.

Prečo používame cookies?

Hlavným dôvodom používania je získavanie anonymných informácií, ktoré vieme následne:

  • merať, analyzovať a vyhodnocovať so zámerom zlepšovať služby, ktoré vám ponúkame,
  • zasielať vám ponuky na základe vašich záujmov,
  • rozpoznať vás, ak sa opätovne vrátite na našu webovú stránku,
  • sledovanie správne fungovanie našej webovej stránky,
  • správne fungovanie videoprehrávača.

Spoločnosť Mill Valley s.r.o. týmto vyhlasuje, že Vaše osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.

Ako môžete cookies zmeniť?

To či budete používať cookies na našej webovej stránke alebo si ich zablokujete je len na vás. Môžnosť zablokovania cookies máte v nastaveniach vášho internetového prehliadača.