KONTAKT 2018-06-19T13:03:42+00:00

Kontakt

Osobne sa s vami radi stretneme na:

Račianska 22/A, 831 02 Bratislava

Na telefóne sme tu: +421 903 212 220 alebo +421 903 631 623

Email: office@mlv.sk (tu sme stále)

Web: mlv.sk

Fakturačné údaje:

Mill Valley s.r.o.

Mýtna 40, 811 07 Bratislava

IČO: 46 951 717

DIČ: 202 370 8192

IČ DPH: SK2023708192

Kontaktná adresa & office:

MLV | Mill Valley s.r.o.

Račianska 22/A

831 02 Bratislava