Noc výskumníkov

Na Slovensku a to konkrétne v Bratislave sa konal už tradične v posledný septembrový piatok úžasné podujatie Noc výskumníkov. Do festivalu vedy sa zapojilo viac ako 1 400 vedcov a výskumníkov, 72 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna viac ako 155 000 návštevníkov. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Všetko sme sa to snažili zachytiť prostredníctvom našej videoprodukcie. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách. Práve s dôrazom na tieto ciele je pripravovaný aj ďalší ročník Európskej noci výskumníkov na Slovensku. Za našu agentúru každoročne zabezpečujeme na tomto podujatí kompletnú videoprodukciu, aby ste si mohli celé podujatie a zaujímavé prezentácie vedcov pozrieť na obrovskej LEDke.