Volkswagen (BOZP)

Jedna z ďalších spoluprác so spoločnosťou Volkswagen Slovakia (VW) priniesla náučné animované video v šate krásnej ilustrácie. Zaujímavý príbeh a jasná pointa mala napomôcť k naučeniu sa pravidlám Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) zamestnancov VW.

mlv.sk-pohyblive-obrazky-volkswagen-animacia-postavicky-rodina-dom

MLV štúdio využilo svoje dlhoročné zručnosti. To zabezpečilo plynulú a bezproblémovú tvorbu celého animovaného videa od námetu, scenáru, cez ilustrácie až po konečné zrealizovanie animácií videa. Pričom v každom kroku sme dbali na požiadavky klienta a efektivitu konečného výsledku. V závere sme teda vytvorili video, ktoré sa páčilo predovšetkým klientovi, a takisto aj samotným tvorcom animácií.