UNION

Reklamné spoty sú pre nás vždy výzvou. Pre Union poisťovňu sme pracovali i na dvoch reklamných videách, ktoré okrem samotnej propagácie spĺňali taktiež výkladovú funkciu. Po predložení zadania od klienta vznikol scenár, podľa ktorého prišlo na zhotovenie storyboardov, pričom postupne vznikali vizuálne návrhy, na základe čoho sme sa pustili do animácie samotných videí.

Animované videá teda spĺňali nie len predstavu klienta, ale takisto mali skvelú odozvu v rámci reklamy na YouTube, kde bola sledovanosť videa takmer zakaždým dokonca.