je každoročná súťaž pre najtalentovanejších študentov chémie na úrovni stredných škôl. Zo všetkých krajín po celom svete vysiela na toto podujatie tím štyroch študentov, ktorí sú zdatní a majú znalosti a zručnosti v oblasti chémie. Každá delegácia sa skladá až zo štyroch študentov a dvoch mentorov, z ktorých jeden je určený ako vedúci delegácie alebo „vedúci učiteľ“. Delegácia môže tiež zahŕňať niekoľko hostí a vedeckých pozorovateľov.

Cieľom programu je stimulovať študentský záujem o chémiu prostredníctvom nezávislého a kreatívneho riešenia chemických problémov. Zameriava sa aj na podporu medzinárodných kontaktov v oblasti chémie, priateľstva medzi mladými vedeckými pracovníkmi rôznych národností, spolupráce medzi žiakmi a výmeny pedagogických a vedeckých skúseností v chémii.

Podujatia tohto typu máme veľmi radi, pretože podporujú šikovnosť ľudí a zato sme všetkými desiatimi. V tomto prípade sme za našu agentúru zabezpečili kompletnú video réžiu

Zabezpečíme vám video réžiu?

Zavolajte alebo napíšte e-mail a my vám čo najskôr pošleme ponuku na mieru.

+421 903 212 220 alebo +421 903 631 623
office@mlv.sk