Progresívne Slovensko

Progresívne Slovensko v spolupráci so Skillandia sa rozhodlo vytvoriť sériu náučných animovaných videí, ktoré vysvetľujú, ako vzniká myšlienka spojená s potrebou pomôcť svojmu regiónu a ako ju priviesť úspešne až ku kandidatúre. Krok po kroku každý ambiciózny človek s chuťou a vôľou urobiť niečo pre svoje okolie môže kúskom seba prispieť a pomôcť už priamo v zastupiteľstve. My sme sa do tohto projektu zapojili ako tvorcovia e-learningových animovaných videí, ktoré si môžete pozrieť na certifikovanej e-learningovej platforme, ktorá je pripravená ponúknuť užitočné informácie všetkým kandidátom, ktorí majú záujem ísť do volieb s vlastnou tvárou. Po pozretí krátkych animovaných videí môžete pochopiť ďaleko viac, ako pri čítaní rozsiahlych článkov. V rámci služby troch unikátnych bezplatných kurzov máte možnosť nielen dodať svojej kandidatúre originálnu identitu, ale aj získať množstvo užitočných informácií o fungovaní samosprávy obce a jej riadení. Viac informácií na http://pripravenisluzit.sk/.