Project Description

Myelom

Podstatou tohto projektu bola  lekárska konferencia, ktorá sa konala v obci Vígľaš. My sme tu zaobstarali celkovú videoprodukciu, kde naši kameramani snímali celý priebeh a ten sa prehrával na veľký LED panel. 

mlv.sk-tvorba-videa-SMS