Lifecake

Spoločnosť Lifecake vznikla, keď jeden z jej zakladateľov prešiel viac než 9 000 km, aby mohol byť pri narodení svojho synovca. Bol to úžasný zážitok, ale po návrate domov si uvedomil tú nesmiernu vzdialenosť, ktorú musel prekonať. Preto začal vyvíjať aplikáciu, ktorá umožní byť v spojení s ostatnými. Je to výborná aplikácia najmä pre mamičky a ich deti, kde zároveň môžu svoje pridané fotky zdieľať výlučne len so svojou rodinou (: My ju máme stiahnutú už dávno.

Naša agentúra zabezpečila tieto aktivity v rámci propagácie:

  • Marketingové aktivity, zamerané na podporu od známych mamičiek ( Miriam Kalisová, Kristína Farkašová, Lucia Sládečková, Michala Grešková, Mirka Luberdová, Mária Čírová)
  • Tlač letákov a ostatných podporných materiálov
  • Marketingové aktivity, zamerané na online kampane (banerová reklama)
  • Marketingové aktivity, zamerané na promo akcie na rôznych podujatiach