Komenského inštitút

Komenského inštitút je inšpiratívnym priestorom pre pedagogických lídrov Slovenska. Cieľom Komenského inštitútu je poukazovať na významné problémy a nedostatky v slovenskom školstve a to prostredníctvom praktických riešení realizovaných priamo učiteľmi ukázať možné cesty ich postupného prekonania. Veríme, že 20 praktických príkladov ročne môže dosiahnuť viac ako desiatky koncepcií a konferencií. Toto všetko sme sa snažili zaradiť do procesu pri tvorbe grafiky.

V Komenského inštitúte majú učitelia možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi budú ukazovať ako je možné školstvo postupne reformovať.

Robert Čapek je autorom celej kopy úspešných didaktických metód, z ktorých výber sme pre Skillandia a Komenského inštitút zabezpečili tvorbu grafiky, nahrali voiceovery učiteľky aj učiteľa a už sa tešíme na prvé ovocie.