Irista

Prostredie iristy je bezpečné a inteligentné cloudové úložisko všetky fotografie, ktoré zadarmo ponúka priestor 15 GB pre zachytené spomienky na jednom mieste. 

Naša agentúra zabezpečila tieto aktivity v rámci propagácie:

  • Marketingové aktivity, zamerané na podporu od známej fotografky Lenky Imrichovej
  • Tlač letákov a ostatných podporných materiálov
  • Marketingové aktivity, zamerané na online kampane (banerová reklama)
  • Marketingové aktivity, zamerané na promo akcie na rôznych podujatiach