Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj 2018-07-18T12:27:22+00:00

Project Description

Pre BSK sme pripravili počas niekoľkých rokov spolupráce rôzne aftermovies z akcií, animované videá na rôzne účely, nakreslili zopár ilustrácií, vytvorili logo BSK a celú rozsiahlu korporátnu identitu, vyrobili publikáciu Za mostom a tiež mnoho ďalších užitočných materiálov.

Logo a korporátna identita Bratislavský samosprávny kraj 

Pre Bratislavský samosprávny kraj sme v spolupráci s viacerými dizajnérmi navrhli logo a korporátnu identitu v obrovskom rozsahu počnúc klasickým obsahom bežného logomanuálu cez reklamné predmety, polepy autobusov až po orientáciu v budove a jej kompletný rebranding. Autorom finálneho loga BSK je Milan Gašpierik. Tento projekt si vyžadoval takmer 2 roky práce vrátane korektúr, rôznych úprav a dokladania strán s ďalšími položkami, ako sú atyp obal na CD a pod. Hlavičkové papiere sme vytvárali pre každú sekciu úradu zvlášť vrátane ich farebných kombinácií. 

Account 76%
Kreatíva 68%
Grafika 93%
DTP 87%

Mesačník Bratislavský kraj 

Mesačník Bratislavský kraj je publikácia, ktorú u nás pripravujeme z podkladov dodaných z redakcie. Z našej strany zabezpečujeme kompletnú prípravu do tlače technológiou heatset alebo coldset počnúc DTP, nákupom fotiek z fotobánk potrebných pre niektoré témy, končiac výrobou krížovky, ktorú si každý mesiac môžu čitatelia vylúštiť. Všetky textové podklady u nás podliehajú jazykovej korektúre, ktorá je vždy prvou fázou prípravy. Mesačník je distribuovaný po kraji, alebo ho môžete nájsť na recepcii úradu BSK.

Account 83%
Kreatíva 53%
Grafika 32%
DTP 97%

Sprievodné podujatia k Summitu 2016

V roku 2016 sa u nás konal Summit a pri tejto príležitosti Bratislavský kraj zorganizoval niekoľko sprievodných podujatí. Na tieto akcie sme pripravili kompletnú propagáciu v podobne grafických a video materiálov. Grafické podklady sme pripravili pre nasledovné formáty: citylight, reklamný nosič v MHD, plagát, orientačné tabule, webové bannery, kampaň na Facebook, informačné tabule na každý zúčastnený stánok, ktorý reprezentoval krajinu / región / mesto / organizáciu. Foto rekvizity samozrejme nesmeli chýbať. Video reklamu a slučky sme pripravili pre monitory v MHD a divadlo.

Account 93%
Kreatíva 83%
Grafika / Ilustrácia 86%
DTP 83%

Brožúra Za mostom

Dvojjazyčnú publikáciu „Za mostom“ alebo „Hinter der Brücke” sme zapezpečili ako kompletný projekt vrátane autorského textu, ktorý vypracoval Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. Publikácia vznikla za účelom implementácie projektu spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Obrazový materiál bol dodaný autorom a fotografický materiál sme zabezpečili my vrátane leteckých záberov. Texty prešli jazykovou korektúrou a prekladom do nemčiny. Kompletná grafická príprava aj s tlačou bola finálnou fázou tohoto projektu, ktorý sa, ako inak, robil v obrovskom časovom strese, pretože odovzdanie výtlačkov publikácie bolo viazané na konkrétne podujatie venované téme železnej opony.

Account 98%
Autorský text 87%
Foto a letecké zábery 86%
DTP 96%

Logo a logomanuál Cyklomost slobody

Po názve Most Chucka Norrisa, ktorý dokonca chvíľu svietil aj na Google maps, prišiel na svet nový názov mosta, ktorý spája 2 štáty – Cyklomost slobody. Potreboval svoje logo, ktoré sme spolu s logomanuálom zabezpečili po šialenej vlne návrhov od xy dizajnérov. Autorom finálneho loga je Mgr. Art. Štefan Nosko. Po dostavaní mosta prišlo k jeho slávnostnému otvoreniu, pri ktorom sme nemohli chýbať. Na most sme vytvorili galériu zloženú zo záberov z výstavby mosta a z informácií o rôznych projektoch európskeho významu. Táto slávnostná ceremónia bola spojená s podujatím Piknik & Bike a my sme ju celú natočili niekoľkými kamerami a jednou na našej oktokoptére. Pre niektorých zúčastnených bolo toto podujatie akýmsi znovuotvorením hraníc a bolo smutné, ale zároveň úžasné vypočuť si ich spomienky. Pre zahraničných zúčastnených sme vytvorili návrh na atypický obal na DVD s videom o moste.

Account 97%
Kamera a letecké zábery 83%
Grafika a 3D 99%
Postprodukcia 87%

eat! BRUSSELS

Na účasť Bratislavského regiónu na podujatí eat! BRUSSELS sme graficky pripravili v duchu ľudového motívu celý výstavný stánok vrátane printov zložených z receptára našich národných jedál a chuťoviek, tričiek, šnúrok, visačiek, menoviek, pozvánok… Samozrejme nákup sa nerobil v potravinách, ale vo fotobanke, kde sme slovenské špeciality vôbec nečakali, ale našli sme. Tak si aj v krajinách, kde mak nie je úplne ok, môžu pripraviť naše tradičné bratislavské rožky.

Account 93%
Kreatíva 87%
Grafika 97%
DTP 56%

Viva Musica! festival, Piknik Bike, Výročná cena Samuela Zocha

Pre Bratislavský samosprávny kraj sme vyrobili vizuály do brožúry Viva Musica! (foto vľavo Pavol Halpert), vizuály na podujatia Deň európskej spolupráce alebo European Cooperation Day vrátane billboardov, bigboardov, citylightov… Na podujatia Piknik & Bike sme pripravili komplentú printovú a video propagáciu, réžiu priamo na podujatí a tiež aftermovie vrátane leteckých záberov. Réžiu sme niekoľkokrát zabezpečili tiež v Divadle Aréna na slávnostnom odovzdávaní cien Samuela Zocha.